Jak aktywować klucz Xbox


Jak aktywować kod na platformie Xbox Live!


Krok 1. Możesz aktywować kod w konsoli.

    lub

Krok 2. Możesz aktywować kod w witrynie xbox, odwiedzając ten link https://live.xbox.com/accounts/RedeemToken.aspx zaloguj się na swoje konto xbox i wprowadź swój kod.